CUPRINS:

 

 

ABREVIERI..................................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

Capitolul I Generalităţi introductive privind Escrocheria în contextul infracţiunilor săvîrşite prin sustragere................................................................................... 10

§ 1 Aspecte teoretice şi de sens privind noţiunea de sustragere.................... 10

§ 2 Momente evolutive privind noţiunea infracţiunii de Escrocherie............ 16

 

Capitolul II Calificarea infracţiunii de Escrocherie în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.......................................................................................... 19

§ 1 Elemente constitutive ale infracţiunii de Escrocherie.............................. 19

1.1 Obiectul infracţiunii de Escrocherie.............................................................. 19

1.2 Latura obiectivă a Escrocheriei.................................................................... 24

1.3 Subiectul Escrocheriei............................................................................... 27

1.4 Latura subiectivă a Escrocheriei.................................................................. 30

§ 2 Circumstanţele agravante ale infracţiunii de Escrocherie........................ 39

 

Capitolul III Analiza infracţiunii de Escrocherie sub aspect comparativ....... 54

§ 1 Delimitarea infracţiunii de Escrocherie de alte infracţiuni cu caracter patrimonial.......................................................................................................................... 54

§ 2 Reglementarea infracţiunii de Escrocherie în legislaţia altor state........... 73

 

CONCLUZII...................................................................................................... 85

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 88

Back to top