Cuprins:

 

ABREVIERI...................................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I Analiza juridico-penală a infracţiunii privind ’’Acţiunile violente cu caracter sexual’’ (art 172 al CP al RM) conform legislaţiei penale a Republicii Moldova.......................................................................................................................... 11

1.1 Aspecte general-noţionale privind acţiunile violente cu caracter sexual........ 11

1.2 Elementele constitutive obiective ale infracţiunii prevăzută la art 172 al CP al RM  13

1.3 Elementele constitutive subiective ale infracţiunii prevăzută la art 172 al CP al RM.......................................................................................................................... 30

 

CAPITOLUL II Analiza circumstanţelor agravante ale infracţiunii de acţiuni violente cu caracter sexual.................................................................................................. 38

2.1 Analiza agravantelor prevăzute de alin.(2) art.172 CP al Republicii Moldova........ 38

2.2 Expunerea conţinutului circumastanţelor agravante prevăzute de alin.(3) art.172 CP al Republicii Moldova............................................................................................ 54

 

CAPITOLUL III Analiza infracţiunii de de acţiuni violente cu caracter sexual sub aspect comparative...................................................................................................... 63

3.1 Delimitarea infracţiunii de acţiuni violente cu caracter sexual prevăzută la art 172 al CP al RM de alte infracţiuni cu caracter similar.............................................................. 63

3.2 Specificul sancţionării ’’Acţiunilor violente cu caracter sexual’’ în legislaţiile penală ale statelor contemporane......................................................................................... 73

 

CONCLUZII...................................................................................................... 84

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 86

ANEXE.............................................................................................................. 90

Back to top