PLAN:

 

ABREVIERI..................................................................................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

I. Viziuni generale privind omorul intenţionat în dreptul penal................... 8

1.1 Delimitarea general-teoretică a intenţiei în dreptul penal....................... 8

1.2 Noţiunea infracţiunii de omor intenţionat.............................................. 15

1.3 Istoricul apariţiei şi evoluţiei reglementării juridico-penale a omorului intenţionat.......................................................................................................................... 21

 

II. Analiza juridică a omorului intenţionat.................................................... 26

2.1 Obiectul infracţiunii de omor intenţionat............................................... 26

2.2 Latura obiectivă a omorului intenţionat................................................. 37

2.3 Latura subiectivă a omorului intenţionat............................................... 39

2.4 Subiectul omorului intenţionat.............................................................. 44

2.5 Circumstanţele agravante...................................................................... 47

 

III. Analiza aspectelor de omor intenţionat prin prisma dreptului comparat 62

3.1 Analiza comparativă a reglementării omorului prin prisma legislaţiei mai altor state.................................................................................................................. 62

3.2 Delimitarea omorului intenţionat de alte infracţiuni cu caracter similar. 69

3.3 Combaterea infracţiunilor de omor intenţionat...................................... 72

 

CONCLUZII..................................................................................................... 75

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 78

Back to top