PLAN:

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PRINCIPIUL SEPARAŢIEI ŞI COLABORĂRII PUTERILOR ÎN STAT.......................................................................................... 6

1.1 Conceptul separaţiei şi colaborării puterilor în stat - evoluţii statice şi dinamice     6

1.2 Separaţia şi colaborarea puterilor în stat - principiu fundamental al Statului de Drept      9

 

CAPITOLUL II. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A PRINCIPIULUI SEPARAŢIEI ŞI COLABORĂRII PUTERILOR ÎN STATUL REPUBLICA MOLDOVA................................................. 19

2.1 Puterea legislativă din Republica Moldova în contextul funcţionalităţii principiului separaţiei şi colaborării puterilor......................................................................................... 19

2.2 Rolul puterii executive în cadrul funcţionalităţii principiului separaţiei şi colaborării puterilor în Republica Moldova........................................................................................ 35

2.3 Identificarea puterii judecătoreşti prin prisma principiului separaţiei şi colaborării puterilor în stat................................................................................................................. 46

 

CAPITOLUL III. PROBLEMA SEPARAŢIEI ŞI COLABORĂRII PUTERILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN RAPORT CU PRACTICA ROMÂNIEI............................................... 52

3.1 Reglementarea juridică a principiului separaţiei şi colaborării puterilor în statele unitare   52

3.2 Funcţionalitatea principiului separaţiei şi colaborării puterilor în statele federative  69

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 80

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 83

ABREVIERI...................................................................................................... 87

ADNOTARE..................................................................................................... 88

Back to top