PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Exercitarea dreptului de ipotecă: aspecte generale............... 5

1.1 Dreptul subiectiv de ipotecă – aspecte generale......................................... 5

1.2 Condiţiile generale în exercitarea dreptului de ipotecă................................ 9

 

CAPITOLUL II. Procedura.............................................................................. 12

2.1 Măsurile prealabile exercitării silite a dreptului de ipotecă........................... 12

2.2 Acţiunile îndreptate nemijlocit spre exercitarea silită a dreptului de ipotecă.. 19

 

CONCLUZII...................................................................................................... 25

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 27

Back to top