PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

 

Capitolul I Noţiunea şi poziţia părţilor în procesul civil: aspecte introductive. 5

 

 

Capitolul II Mijloacele de apărare generale ale pîrîtului în procesul civil....... 13

 

Capitolul III Mijloacele de apărare care revin în exclusivitate pîrîtului în procesul civil   24

 

 

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 30

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 31

Back to top