PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Instruirea şi munca condamnaţilor: aspecte teoretico-metodologice.......................................................................................................................... 7

1.1 Mijloacele de corijare a condamnaţilor - delimitări introductive......................... 7

1.2 Importanţa şi necesitatea activităţilor instructiv-educative în penitenciare.......... 8

1.3 Istoricul legislaţiei execuţional-penale privind reglementarea juridică a muncii condamnaţilor.......................................................................................................................... 19

 

 

CAPITOLUL II Realizarea activităţilor de instruire şi antrenare la muncă a condamnaţilor.................................................................................................. 23

2.1 Conţinutul antrenării la muncă a condamnaţilor............................................... 23

2.2 Particularităţile instruirii condamnaţilor: reguli şi condiţii.................................. 24

2.3 Necesitatea instruirii profesionale a condamnaţilor în penitenciarele moldoveneşti       27

2.4 Practica aplicării măsurilor de educare şi instruire generală a minorilor în penitenciare 37

2.5 Retribuirea muncii condamnaţilor: asigurări şi compensaţii............................... 48

 

 

CAPITOLUL III Regulile şi practica intenaţională privind instruirea şi munca persoanelor condamnate la privaţiune de liberatate....................................... 51

 

3.1 Directivele Uniunii Europene vizînd problema instruirii şi muncii condamnaţilor 51

3.2 Instruirea şi munca condamnaţilor în statele membre ale Uniunii Europene....... 58

 

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 63

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 66

Back to top