PLAN:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a acţiunii civile................................. 7

1.1 Formele şi modalităţile de apărare a drepturilor libertăţilor şi intereselor legitime 7

1.2 Noţiunea, scopul, elementele şi clasificarea acţiunii civile................................. 10

 

CAPITOLUL II. Exercitarea a dreptuilui la acţiune şi cerinţele juridice inaintate faţă de acţiunea acivilă................................................................................................ 13

2.1 Premizele şi condiţiile de exercitarea a dreptului la acţiune............................... 13

2.2 Cerinţele de formă şi de conţinut ale acţiunii civile........................................... 14

2.3 Asigurarea acţiunii civile................................................................................ 18

 

CAPITOLUL III. Intentarea procesului civil, mijloacele de apărarea a părîtului şi actele de dispoziţie a părţilor..................................................................................... 34

3.1 Actele judecătorului la faza intentării procesului civil........................................ 34

3.2 Mijloacele de apărare a părîtului contra acţiunii civile....................................... 40

3.3 Actele de dispoziţie a părţilor asupra acţiunii civile.......................................... 49

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 56

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 59

Back to top