PLAN:

 

 

Introducere....................................................................................................... 3

 

1. ASPECTE GENERAL-NOŢIONALE........................................................ 8

1.1 Modalităţi de exprimare a prejudiciului cauzat în context integraţionist European        10

1.2 Delimitarea generală a noţiunilor de stat, autoritate publică sau persoană cu funcţie de răspundere......................................................................................................... 15

1.3 Clasificarea şi esenţa acţiunilor care pot cauza un prejudiciu............................ 24

 

2. Reglementări exprese ale legislaţiei Republicii Moldova privind repararea prejudiciului.................................................. 29

2.1 Drepturile persoanelor la repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile organelor de drept.......................................................................................................................... 29

2.2 Modul de executare a hotărîrii cu privire la repararea prejudiciului.................... 45

2.3 Efectele reparării prejudicului......................................................................... 52

 

3. Aspecte ale Răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin prisma legislaţiei statelor spaţiului integraţionist european.................................................................................................... 57

3.1 Particularităţile reparării prejudiciului cauzat în contextul CEDO...................... 57

3.2 Răspunderea pentru prejudiciul cauzat în contextul sistemului anglo-saxon...... 64

3.3 Răspunderea pentru prejudiciul cauzat în contextul legislaţiei statelor din sistemul de drept continental.......................................................................................................... 66

 

Încheiere........................................................................................................... 70

Bibliografie....................................................................................................... 72

Back to top