PLAN:

 

INTRODUCERE............................................................................................................................. 3

 

I. GENERALITĂŢI PRIVIND CAUZELE CARE EXCLUD CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ.................................................... 7

1.1 Conceptul cauzelor care exclud caracterul contravenţional al faptei şi al răspunderii contravenţionale         7

1.2 Reglementări internaţionale privind cauzele care exclud caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională................................................................................................................................ 13

CONCLUZII GENERALE LA CAPITOLUL I.......................................................................... 20

 

II. PARTICULARITĂŢILE PREVEDERILOR LEGALE NAŢIONALE PRIVIND CAUZELE CARE EXCLUD CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ............................................................................................................. 22

2.1 Particularităţile cauzelor care exclud caracterul contravenţional al faptei......................................... 22

2.1.1 Starea de iresponsabilitate......................................................................................... 22

2.1.2 Legitima apărare........................................................................................................ 27

2.1.3 Starea de extremă necessitate.................................................................................... 30

2.1.4 Constrîngerea fizică şi/sau psihică............................................................................. 33

2.1.5 Riscul întemeiat şi cazul fortuity................................................................................. 35

2.2 Particularităţile cauzelor care exclud răspunderea contravenţională................................................ 40

2.2.1 Înlăturarea răspunderii contravenţionale.................................................................. 40

2.2.2 Renunţarea benevolă la săvîrşirea contravenţiei....................................................... 42

2.2.3 Contravenţia neînsemnată, tentativa......................................................................... 44

2.2.4 Împăcarea victimei cu făptuitorul şi amnistia............................................................ 47

2.2.5 Prescripţia răspunderii contravenţionale................................................................... 52

CONCLUZII GENERALE LA CAPITOLUL II.......................................................................... 53

 

CAPITOLUL III. EXAMINĂREA, APLICAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND CAUZELE CARE EXCLUD CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE................................................................................. 55

3.1 Examinarea şi aplicarea prevederilor legale privind cauzele care exclud caracterul contravenţional al faptei şi al răspunderii contravenţionale............................................................................................................... 55

3.2 Perfecţionarea suportului legal în materia cauzelor care exclud răspunderea contravenţională......... 62

CONCLUZII GENERALE LA CAPITOLUL III....................................................................... 68

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................................................. 70

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................. 74

ANEXE............................................................................................................................................ 78

Back to top