PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Definirea noţiunii de consumator de alimente

1.1 Aspecte general-doctrinare privind esenţa conceptului de consumator

1.2 Accepţiunile şi calitatea de consumator de produse alimentare

1.3 Practicile comerciale incorecte – modalităţi de denaturare a comportamentului consumatorului de alimente

 

CAPITOLUL II. Protecţia consumatorului de alimente în Republica Moldova

2.1 Instituţia protecţiei consumatorului de alimente în Republica Moldova

2.2 Mecanismul instituţional naţional de protecţie a consumatorului de alimente

2.3 Răspunderea juridică pentru încălcările în domeniul protecţiei consumatorului de alimente în Republica Moldova

 

CAPITOLUL III. Protecţia consumatorului de alimente în Uniunea Europeană

3.1 Noţiunea şi calitatea de consummator de alimente prin prisma prevederilor comunitare

3.2 Practica şi experienţa statelor membre ale UE privind protecţia drepturilor consumatorilor de produse alimentare

3.3 Răspunderea juridică pentru încălcările în domeniul protecţiei consumatorului de alimente în UE

 

CAPITOLUL IV. Progrese înregistrate de Republica Moldova în sfera armonizării legislaţiei şi politicilor de protecţie a consumatorilor de alimente conform cerinţelor Uniunii Europene

4.1. Legislaţia europeană în domeniul protecţiei consumatorilor de alimente

4.2 Armonizarea legislaţiei şi politicilor de protecţie a consumatorilor din Republica Moldova cu legislaţia comunitară aferentă

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Back to top