PLAN:

 

INTRODUCERE..................................................................................................... 3

 

Capitolul I Conceptul Traficului de Fiinţe Umane.................................................. 9

1.1 Noţiuni şi concepte ale Traficului de Fiinţe Umane.......................................... 9

1.2 Tendinţele naţionale şi mondiale ale Traficului de Fiinţe Umane........................ 16

1.4 Structura organizaţională a reţelelor Traficului de Fiinţe Umane........................ 25

 

Capitolul II Analiza statistică privind Traficul de Fiinţe Umane la nivel naţional. 31

2.1 Etapele Traficului de Fiinţe Umane................................................................. 31

2.2 Potenţialele victime ale Traficului de Fiinţe Umane........................................... 37

 

Capitolul III Prevenirea şi combaterea Traficului de Fiinţe Umane în Republica Moldova................................................................................................................. 47

3.1 Programe şi strategii naţionale privind prevenirea şi combaterea Traficului de Fiinţe Umane..................................................................................................................... 47

3.2 Aportul Organizaţiilor Non-guvernamentale în prevenirea şi combaterea Traficului de Fiinţe Umane............................................................................................................ 54

 

CONCLUZII............................................................................................................ 64

ABREVIERI............................................................................................................ 68

BIBLIOGRAFIE...................................................................................................... 69

ANEXE................................................................................................................... 72

Back to top