PLAN:

 

 

LISTA ABREVIERILOR............................................................................................................. 3

INTRODUCERE........................................................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I. Generalităţi introductive privind pungăşia în contextul infracţiunilor săvîrşite prin sustragere............................................................................................................................ 8

1.1 Aspecte teoretice si definitorii privind notinea de sustragere........................................ 8

1.2 Trăsături fundamentale, analiză socială şi criminologică ale sustragerilor prin pungăşie     12

1.3 Concluzii la Capitolul I........................................................................................................ 14

 

CAPITOLUL II. Analiza juridică a infracţiunii de pungăşie.............................................. 16

2.1 Elementele constitutive obiective....................................................................................... 16

2.1.1 Obiectul infracţiunii...................................................................................................... 16

2.1.2 Latura obiectivă a infracţiunii.................................................................................... 20

2.2 Elementele constitutive subiective..................................................................................... 25

2.2.1 Subiectul infracţiunii.................................................................................................... 25

2.2.2 Latura subiectivă a infracţiunii.................................................................................. 26

2.3 Circumstanţele agravante ale infracţiunii de pungăşie.................................................... 32

2.4 Delimitarea infracţiunii de pungăşie de alte infracţiuni.................................................. 39

2.5 Concluzii la Capitolul II....................................................................................................... 45

 

CAPITOLUL III. Analiza infracţiunii de pungăşie prin prisma dreptului comparat.... 47

3.1 Incriminarea infracţiunii de pungăşie în legislaţia statelor din sistemul de drept continental......................................................................................................................................................... 47

3.2 Repercursiuni asupra analizei infracţiunii de pungăşie prin prisma dreptului anglo-saxon 51

3.3 Concluzii la Capitolul III..................................................................................................... 53

 

ÎNCHEIERE................................................................................................................................... 54

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 57

Back to top