PLAN:

 

 

Lista abrevierilor................................................................................................. 3

Adnotare............................................................................................................ 4

Introducere......................................................................................................... 6

 

CAPITOLUL I. Repararea prejudiciului moral în echivalent bănesc: aspecte general-metodologice.................................................................................................... 10

1.1 Incursiuni istorice şi teoretico-conceptuale privind repararea prejudiciului moral în echivalent bănesc................................................................................................ 10

1.2 Modalităţi de exprimare a prejudiciului moral în context integraţionist European........ 16

1.3 Principii şi criterii în stabilirea cunatumului bănesc privind repararea prejudiciului moral.......................................................................................................................... 22

1.4 Concluzii generale la Capitolul I.................................................................. 36

 

CAPITOLUL II. Reglementări exprese ale legislaţiei Republicii Moldova privind repararea prejudiciului moral în echivalent bănesc........................................ 37

2.1 Clasificarea şi esenţa acţiunilor cauzatoare de prejudicii morale pasibile de compensare bănească............................................................................................................ 37

2.2 Procedura judiciară privind repararea prejudiciului moral în echivalent bănesc.. 48

2.3 Efectele reparării prejudiciului moral în echivalent bănesc................................ 63

2.4 Concluzii generale la Capitolul II................................................................. 65

 

CAPITOLUL III. Aspecte ale reparării prejudiciului moral în echivalent bănesc prin prisma legislaţiei statelor spaţiului integraţionist european........................... 67

3.1 Particularităţile reparării prejudiciului moral în echivalent bănesc în contextul CEDO  67

3.2 Repararea prejudiciului moral în echivalent bănesc în contextul sistemului anglo-saxon.......................................................................................................................... 74

3.3 Repararea prejudiciului moral în echivalent bănesc în contextul legislaţiei statelor din sistemul de drept continental............................................................................... 77

3.4 Concluzii generale la Capitolul III................................................................ 80

 

Concluzii şi recomandări..................................................................................... 81

Bibliografie......................................................................................................... 83

Back to top