PLAN:

 

 

Abrevieri........................................................................................................... 3

Adnotare........................................................................................................... 4

Introducere....................................................................................................... 6

 

 

CAPITOLUL I. Viziuni generale privind omorul săvîrşit din interes material în dreptul penal................................................................................................................. 11

1.1 Noţiunea infracţiunii de omor săvîrşit din interes material.......................... 11

1.2 Istoricul apariţiei şi evoluţiei reglementării juridico-penale a omorului săvîrşit din interes material.................................................................................................. 16

1.3 Modalităţile, mijloacele şi motivul săvîrşirii infracţiunilor de omor din interes material.......................................................................................................................... 20

 

 

CAPITOLUL II. Analiza juridico penala a omorului săvîrşit din interes material conform prevederilor art 145 alin 2, lit b din CP al RM............................................... 27

2.1 Obiectul infracţiunii de omor săvîrşit din interes material........................... 27

2.2 Latura obiectivă a omorului săvîrşit din interes material............................ 33

2.3 Latura subiectivă a omorului săvîrşit din interes material........................... 39

2.4 Subiectul omorului săvîrşit din interes material.......................................... 45

 

 

CAPITOLUL III. Probleme de calificare a omorului săvirşit din interes material   49

3.1 Procedee de calificare a omorului săvîrşit din interes material.................... 49

3.2 Omorul săvîrşit din interes material şi participaţia penală.......................... 63

3.3 Analiza comparativă a reglementării omorului săvîrşit din interes material prin prisma legislaţiei mai altor state.................................................................................... 68

 

Încheiere........................................................................................................... 78

Bibliografie....................................................................................................... 82

Back to top