PLAN:

 

 

Lista abrevierilor............................................................................................. 3

Adnotare........................................................................................................... 4

Introducere....................................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I. Violul – modalitate a infracţiunilor privind viaţa sexuală în legislaţia Republicii Moldova şi a altor state.................................................................. 8

1.1 Infracţiunile privind viaţa sexuală: noţiune, caracteristică generală, tipologie...... 8

1.2 Consideraţii preliminare asupra noţiunii de viol................................................ 14

1.3 Răspunderea pentru infracţiunea de viol în legislaţia penală a altor state............ 17

 

 

CAPITOLUL II. Analiza juridico-penală a infracţiunii de viol prevăzută în art 171 al Codului Penal al Republicii Moldova.............................................................. 26

2.1 Analiza elementelor constitutive obiective ale infracţiunii.................................. 26

2.2 Analiza elementelor constitutive subiective ale infracţiunii................................ 32

2.3 Circumstanţele agravante ale infracţiunii de viol............................................... 39

 

 

CAPITOLUL III. Problematica delimitării infracţiunii de viol de alte infracţiuni şi de combatere a acestora....................................................................................... 55

3.1 Delimitarea violului de alte infracţiuni adiacente............................................... 55

3.2 Analiza victimiologică a infracţiunii de viol...................................................... 70

3.3 Măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunilor de viol.................................. 73

 

Concluzii şi recomandări................................................................................. 80

Bibliografie....................................................................................................... 82

Anexe................................................................................................................ 86

Back to top