Cuprins

 

 

 

Declaraţia pe propria răspundere................................................................... 3

Introducere....................................................................................................... 4

 

 

Capitolul I. Generalităţi privind taxele şi impozitele locale............................ 7

 

1.1. Conceptul de taxă şi impozit local: aspecte teoretico-conceptuale................... 7

1.2. Evoluţia istorică a taxelor şi impozitelor locale............................................... 10

1.3. Clasificarea taxelor şi impozitelor locale în Republica Moldova...................... 14

 

 

Capitolul 2. Sistemul taxelor şi impozitelor locale în Republica Moldova..... 19

 

2.1. Impozitul pe bunurile imobiliare.................................................................... 19

2.2. Taxele pentru resursele natural...................................................................... 23

2.3. Alte taxe şi impozite locale............................................................................ 33

 

 

Capitolul 3. Armonizarea politicii în domeniul taxelor şi impozitelor locale în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană...................................... 37

 

3.1. Principalele tipuri de taxe şi impozite aplicate la nivel local în practica fiscală europeană.......................................................................................................................... 37

3.2. Strategia Europeană a Republicii Moldova privind procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în domeniul taxelor şi impozitelor locale.............. 42

3.3. Răspunderea pentru neachitarea taxelor şi impozitelor locale.......................... 45

 

 

Încheiere........................................................................................................... 50

Bibliografie....................................................................................................... 53

ed'>..................................................................................................... 82

Back to top