PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL 1. Consideraţii generale privind evaziunea fiscală şi formele ei 7

1.1. Noţiunea şi formele evaziunii fiscale.............................................................. 7

1.2. Factorii şi cauzele de apariţie a evaziunii fiscale în Republica Moldova........... 11

1.3. Evaziunea fiscală licită şi ilicită...................................................................... 16

 

CAPITOLUL 2. Combaterea şi prevenirea faptelor de evaziune fiscală......... 25

2.1. Faptele care constituie infracţiuni sau contravenţii fiscale în Republica Moldova       25

2.2. Organele competente, procedee şi metode în combaterea evaziunii fiscale...... 33

2.3. Prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor fiscale în Republica Moldova.......... 38

2.4. Cooperarea internaţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului evaziunii fiscale     42

 

CAPITOLUL 3. Particularităţile evaziunii fiscale prin prisma sistemului de drept comparat.......................................................................................................... 52

3.1. Eludarea legislaţiei fiscale cu efecte internaţionale........................................... 52

3.2. Contracararea evaziunii fiscale în sistemul de drept continental şi anglosaxon.. 60

 

CONCLUZII...................................................................................................... 65

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 68

ANEXE.............................................................................................................. 71

Back to top