PLAN:

 

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

 

CAPITOLUL I. Traficul de influenţă – infracţiune de corupţie din sectorul public  8

 

1.1 Prezentarea caracteristicilor generale privind corupţia...................................... 8

1.2 Noţiunea infracţiunii de trafic de influenţă....................................................... 13

1.3 Cauze şi urmări ale fenomenului traficului de influenţă la etapa actuală.............. 16

 

 

CAPITOLUL II. Analiza elementelor component ale infracţiunii de trafic de influenţă.......................................................................................................................... 19

 

2.1 Periculozitatea şi obiectul infracţiunii.............................................................. 19

2.2 Latura obiectivă a infracţiunii de trafic de influenţă.......................................... 23

2.3 Latura subiectivă a infracţiunii de trafic de influenţă......................................... 29

2.4 Subiectul infracţiunii de trafic de influenţă....................................................... 34

2.5 Cirumstanţele agravante ale infracţiunii de trafic de influenţă............................ 36

 

 

CAPITOLUL III. Aspecte de drept penal comparat privind infracţiunea de trafic de influenţă............................................................................................................ 39

 

3.1 Incriminarea juridico-penală a traficului de influenţă în contextul sistemului anglo-saxon.......................................................................................................................... 39

3.2 Trăsăturile specifice ale infracţiunii de trafic de influenţă conform legislaţiei statelor din sistemul de drept continental............................................................................... 44

3.3 Studiu de caz - Examinarea practicii judiciare a infracţiunii de trafic de influenţă comisă de către primari – probleme de calificare şi soluţii..................................................... 52

 

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 58

 

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 60

 

ABREVIERI...................................................................................................... 64

Back to top