Cuprins:

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PRECURSORII, substanţe narcotice ŞI psihotrope.................................................................... 7

 

1.1 Istoricul drogurilor: clasificarea drogurilor şi consecinţele consumului de droguri 7

 

1.2 Delimitarea naţională a termenilor juridici de precursori, substanţe narcotice şi psihotrope.......................................................................................................... 15

 

1.3 CONCLUZII LA CAPITOLUL II............................................................ 17

 

II Răspunderea penală pentru circulaţia ilegală a precursorilor conform prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova.............................................................................. 18

 

2.1 Obiectul infracţiunii.................................................................................. 18

 

2.2 Latura obiectivă....................................................................................... 23

 

2.3 Latura subiectivă..................................................................................... 27

 

2.4 Subiectul................................................................................................. 42

 

2.5 CONCLUZII LA CAPITOLUL II............................................................ 45

 

III Răspunderea penală pentru circulaţia ilegală a precursorilor sub aspect de drept comparat.................... 47

 

3.1 Implementarea în dreptul penal al Republicii Moldova a reglementărilor din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a precursorilor.............................. 47

 

3.2 Reglementarea răspunderii penale pentru circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice în legislaţia unor state avansate..... 55

 

3.3 CONCLUZII LA CAPITOLUL III.......................................................... 61

 

CONCLUZII...................................................................................................... 62

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 64

Back to top