PLAN:

 

 

 

INTRODUCERE............................................................................................................................ 3

 

 

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL DE AUTOR.......... 6

 

1.1 Apariţia, evoluţia şi natura juridică a dreptului de autor...................................................... 6

1.2 Dreptul de autor şi interpretarea conţinutului acestuia....................................................... 12

1.3 Rolul statului în cadrul protecţiei juridico-penale a dreptului de autor............................. 17

 

 

CAPITOLUL II. OCROTIREA PENALĂ A DREPTULUI DE AUTOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA......................................................................................................................................................... 23

 

2.1 Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor care atentează la dreptul de autor............. 23

2.2 Forme speciale de manifestare ale criminalităţii organizate ce încalcă dreptul de autor 34

2.3 Perspective de reglementare în domeniul ocrotirii dreptului de autor prin prisma aquisului comunitar......................................................................................................................................................... 37

 

 

CAPITOLUL III. ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND ANALIZA SPECIFICULUI MIJLOACELOR DE DREPT PENAL UTILIZATE ÎN APĂRAREA DREPTULUI DE AUTOR......................................................................................................................................................... 43

 

3.1 Apărarea dreptului de autor prin prisma mijloacelor legislaţiei penale a statelor din sistemul continental...................................................................................................................................... 43

3.2 Particularităţile protecţiei dreptului de autor prin mijloace de drept penal în legislaţia statelor din sistemul anglo-saxon..................................................................................................................... 47

 

 

CONCLUZII................................................................................................................................... 50

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................. 53

ABREVIERI................................................................................................................................... 56

Back to top