CUPRINS:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

 

CAPITOLUL 1. DREPTULUI LA VIAŢĂ ÎN CONTEXTUL DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI.................................. 8

1.1 Conceptul Drepturilor Omului: aspecte introductiv-teoretice............................ 8

1.2 Esenţa şi conţinutul dreptului la viaţă.............................................................. 15

 

 

CAPITOLUL 2. CADRUL NORMATIV INTERNAŢIONAL PRIVIND RESPECTAREA DREPTULUI LA VIAŢĂ................................................... 22

2.1 Consacrarea dreptului la viaţă în contextul activităţii normative a ONU............. 22

2.2 Protecţia dreptului la viaţă prin prisma prevederilor Convenţiei Europene pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale....................................................... 32

2.3 Reprimarea internaţională a încălcărilor la adresa dreptului la viaţă................... 35

 

 

CAPITOLUL 3. REGLEMENTARTEA JURIDICĂ A DREPTULUI LA VIAŢĂ CONFORM CADRULUI NORMATIV JURIDIC AL REPUBLICII MOLDOVA 40

3.1 Reglementarea Drepturilor Omului în Republica Moldova............................... 40

3.2 Consacrarea dreptului la viaţă la nivel legislativ în Republica Moldova............. 46

3.3 Protecţia dreptului la viaţă prin prisma normelor de drept penal şi civil............. 51

 

 

CONCLUZII...................................................................................................... 56

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 58

Back to top