PLAN:

 

 

 

INTRODUCERE............................................................................................. 3

 

 

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CALEA ORDINARĂ DE ATAC APELUL – TRĂSĂTURI CARACTERISTICE............................................................. 7

 

 

II. GENERALITĂŢI PRIVIND JUDECAREA APELULUI.......................... 11

 

II.1 Condiţiile de fond ale apelului........................................................................ 11

II.2 Condiţiile de formă ale apelului...................................................................... 15

II.3 Etapele apelului............................................................................................. 20

II.4 Hotărîrea instanţei de apel............................................................................. 32

 

 

III. PARTICULARITĂŢI ALE EFECTELOR APELULUI PENAL............. 38

 

III.1 Importanta aplicării efectelor apelului penal................................................... 38

III.2 Efectul suspensiv........................................................................................ 41

III.3 Efectul devolutiv......................................................................................... 45

III.4 Efectul neagravării situaţiei în propriul apel................................................... 46

III.5 Efectul extensiv........................................................................................... 48

 

 

ÎNCHEIERE.................................................................................................... 52

 

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 55

 

ABREVIERI.................................................................................................... 59

Back to top