PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND PROPRIA RĂSPUNDERE........................................ 3

ABREVIERI...................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I. Consideraţii teoretico-metodologice cu privire la delimitarea generală a sistemului infracţiunilor ecologice................................................................... 10

1.1 Accepţiuni introductive privind sistemul infracţiunilor ecologice şi caracteristicile de bază.......................................................................................................................... 10

1.2 Vegetaţia şi masivele forestiere naţionale – obiect de atentare criminal.............. 14

1.3 Aspecte de drept penal comparat................................................................... 19

1.4 Repercursiuni generale privind răspunderea pentru nerespectarea stării ecologice a mediului înconjurător........................................................................................................ 22

 

CAPITOLUL II. Caracteristica infracţiunilor incriminate în art 231 şi 232 al Codului Penal al Republicii Moldova............................................................................ 30

2.1 Obiectul infracţiunilor incriminate la art 231 şi 232 al CP al RM....................... 30

2.2 Latura obiectivă a infracţiunilor incriminate la art 231 şi 232 al CP al RM......... 37

2.3 Subiectul infracţiunilor incriminate la art 231 şi 232 al CP al RM...................... 43

2.4 Latura subiectivă a infracţiunilor incriminate la art 231 şi 232 al CP al RM........ 45

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 50

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 52

ANEXE.............................................................................................................. 55

Back to top