Cuprins:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I. Conceptul de personalitate a infractorului............................ 6

1.1 Noţiunea de personalitate a infractorului: opinii şi contraverse.................. 6

1.2 Structura şi trăsăturile principale ale personalităţii infractorului................ 11

1.3 Personalitatea infractorului – obiect de cercetare criminologică.................. 23

 

CAPITOLUL II. Studiul criminologic al personalităţii infractorului.............. 25

2.1 Formarea personalităţii infractorului.......................................................... 25

2.2 Personalitatea infractorului în mecanismul actului infracţional................... 27

2.3 Corelaţia dintre social şi biologic în personalitatea infractorului................. 40

2.4 Personalitatea infractorului – obiect al profilaxiei criminale....................... 49

2.5 Tipologia şi clasificarea infractorilor........................................................... 59

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 65

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 69

Back to top