CUPRINS:

 

 

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4-7

 

I. Concepte operaţionale privind cauzalitatea criminalităţii.......................................................................................................................... 8-23

1.1 Consideraţii generale privind noţiunea de criminalitate, cauză şi condiţie... 8-10

1.2 Studiul cauzalităţii criminalităţii prin prisma teoriilor criminologice........... 11-17

1.3 Criterii de clasificare a cauzelor infracţionalităţii......................................... 18-23

 

II. FACTORII DETERMINANŢI DE BAZĂ ÎN EXPLICAREA CAUZALITĂŢII CRIMINALITĂŢII......................................................................................... 24-39

2.1 Studiul cauzalităţii criminalităţii ca efect al acţiunii factorilor sociali la nivel de micromediu....................................................................................................... 24-28

2.2 Factorii culturali de bază cauzatori ai fenomenului criminalităţii................ 29-35

2.3 Influenţa factorilor economici asupra existenţei fenomenului criminalităţii. 36-39

 

III. Cauzele creşterii fenomenului criminalităţii în Republica Moldova (1990-2017)................................................................................. 40-55

3.1 Modificările survenite în structura criminalităţii a Republicii Moldova în rezultatul transformărilor parvenite după anii ’90............................................................ 40-44

3.2 Cauzele principale ale tendinţelor criminalităţii specifice Republicii Moldova      45-55

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 56-57

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 58-60

ANEXE............................................................................................................. 61-62

Back to top