Cuprins:

 

 

 

LISTA ABREVIERILOR

ADNOTARE

INTRODUCERE

 

Capitolul I. SECURITATEA JURIDICĂ A PERSOANEI: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE

1.1 Abordarea teoretică a conceptului de ’’securitate juridică a persoanei’’

1.2 Riscurile aduse securităţii juridice a persoanei

1.3 Mijloacele de asigurare a securităţii juridice a persoanei

1.4 Elementele securităţii juridice a persoanei

 

Capitolul II. COORDONATELE RESPECTĂRII SECURITĂŢII JURIDICE A PERSOANEI ÎN STATUL DE DREPT

2.1 Neretroactivitatea legii

2.2 Accesibilitatea şi previzibilitatea legii

2.3 Interpretarea unitară a legii

 

СОNСLUZII ŞI RЕСОMАNDĂRI

BIBLIОGRАFIЕ

ANEXE

Back to top