Cuprins:

 

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 3

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CIVILĂ............................................................................................................. 8

1.1 Definirea, funcţiile şi principiile răspunderii juridice civile................................. 8

1.2 Teoria condiţiilor de aplicare a răspunderii juridice civile – esenţe teoretice şi legale    17

1.3 Asemănări şi deosebiri prin prisma dreptului comparat.................................... 21

CAPITOLUL II. VINOVĂŢIA – FORMĂ PRIMARĂ DE ANGAJARE RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE ............................................................. 25

2.1 Conceptul de vinovăţie – condiţie a răspunderii juridice civile.......................... 25

2.2 Analiza particularităţilor vinovăţiei la aplicarea formelor răspunderii juridice civile       28

CAPITOLUL III. CONDIŢII NECESARE DE APLICARE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE......................................................................................... 47

3.1 Fapta ilicită................................................................................................... 47

3.2 Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu..................................... 50

3.3 Prejudiciul..................................................................................................... 53

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 58

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 60

Back to top