Cuprins:

 

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII............................... 3

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

I. CAPACITATEA PROCEDURALĂ – ELEMENT DEFINITORIU AL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR PĂRŢILOR ÎN PROCESUL CIVIL       7

1.1 Conceptul de capacitate procedurală şi locul ei în cadrul capacităţii juridice        7

1.2 Noţiunea de persoană şi individualizarea ei în cadrul procesului civil......... 11

1.3 Caracterele juridice generale ale capacităţii procedurale a persoanei în procesul civil.......................................................................................................................... 21

II. CAPACITATEA PROCEDURALĂ DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI ÎN PROCESUL CIVIL......................................................................................... 31

2.1 Temeiurile începerii şi încetării capacităţii procedurale de folosinţă a persoanei în procesul civil..................................................................................................... 31

2.2 Conţinutul capacităţii procedurale de folosinţă a persoanei în procesul civil        41

III. CAPACITATEA PROCEDURALĂ DE EXERCIŢIU A PERSOANEI ÎN PROCESUL CIVIL......................................................................................... 46

3.1 Etapele formării capacităţii procedurale de exerciţiu a persoanei în procesul civil.......................................................................................................................... 46

3.2 Temeiurile şi ordinea limitării capacităţii procedurale de exerciţiu a persoanei în procesul civil..................................................................................................... 60

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 63

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 66

Back to top