Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

I. FENOMENUL TRAFICULUI DE COPII – CONSIDERAŢII CONCEPTUALE ŞI STRUCTURAL-NORMATIVE....................................................................... 7

1.1 Conceptul şi noţiunea traficului de copii.................................................. 7

1.2 Formele de manifestare şi modalităţile de săvârşire ale traficului de copii.. 11

1.3 Dimensiunea traficului de copii în Republica Moldova............................. 15

 

II. CONSIDERAŢII ETIOLOGICE ŞI PERSONOLOGICE PRIVIND TRAFICUL DE COPII........................................................................................................ 21

2.1 Factorii de risc ai traficului de copii........................................................ 21

2.2 Personalitatea traficantului de copii......................................................... 25

2.3 Personalitatea victimei traficului de copii................................................. 32

 

III. CADRUL NORMATIV ŞI INSTITUŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE AL TRAFICULUI DE COPII.......................................................................... 40

3.1 Impactul organizaţiilor internaţionale în stoparea fenomenului traficului de copii  40

3.2 Cadrul instituţional naţional de prevenire şi combatere al traficului de copii........ 48

3.3 Rolul ONG-urilor în prevenirea şi combaterea traficului de copii.............. 50

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI..................................................................... 54

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 57

ANEXE.............................................................................................................. 62

Back to top