CUPRINS:

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

 

Capitolul I. ASPECTE PENALE ALE INFRACȚIUNII DE FALS ÎN ACTE      6

1.1 Aspecte istorico-penale asupra infracţiunii de fals în acte........................... 6

1.2 Noţiunea de document fals ca obiect material conform doctrinei şi practicii dreptului penal................................................................................................................. 9

 

Capitolul II INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A DOCUMENTELOR SUSPECTE DE FALS.............................................................................................................................................. 14

 

2.1. Noţiunea şi clasificarea documentelor ca mijloace de probă....................... 14

2.2 Cercetarea în prealabil a documentelor constituind probe materiale........... 19

2.3 Examinarea criminalistică a documentelor suspecte de fals........................ 23

2.4. Noţiunea de fals în documente şi formele acestuia..................................... 33

2.5. Expertiza criminalistică a documentelor suspecte de fals: caracterele şi sarcinile acesteea............................................................................................................. 39

 

 

Capitolul III MODURILE DE FALSIFICARE A DOCUMENTELOR ŞI METODELE STABILIRII FALSULUI ÎN ACEASTĂ SURSĂ DE PROBĂ........................................... 43

 

3.1. Falsul în documente prin înlăturare, adăugire şi refacere de text şi stabilirea acestuia prin metode criminalistice................................................................... 43

3.2. Falsul în documente prin contrafacerea semnăturii, ştampilei şi altor categorii de falsuri................................................................................................................ 55

3.3 Expertiza criminalistică a falsului în acte publice........................................ 68

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 71

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 75

ABREVIERI..................................................................................................... 80

ANEXE............................................................................................................. 81

Dezvoltarea extrem de rapidă a vieţii societăţilor umane a determinat o creştere foarte mare a numărului de înscrisuri şi corelativ o înmulţire a cazurilor de falsificare. Astfel, apariţia pe scară largă a falsurilor a determinat luarea unor măsuri de contracarare, care constau pe de o parte, în adoptarea unor legi care să incrimineze şi să pedepsească infracţiunea de fals, iar pe de altă parte, în sporirea eforturilor de creare a unor metode de depistare a falsurilor şi de identificare a persoanelor care le săvârşesc.

Actualitatea temei este marcată şi de faptul că dezvoltarea social-economică şi atingerea noii situaţii în toate sferele veţii a Republicii Moldova este imposibil de efectuat fără o activă luptă cu criminalitatea, inclusiv şi cu falsificatorii de documente. Apărarea valorilor sociale şi depistarea, cercetarea, preîntîmpinarea infracţiunilor ca cea mai importantă direcţie a activităţii de apărare a legalităţii trebuie să se efectuieze la un nivel înalt ştiinţific, tehnic şi profesional.

Scopul prezentei teze de licenţă reiese din problema formulată pentru cercatre, şi expune aspectul cercetării criminalistice a scrisului de mînă şi altor cetegorii de falsuri.

Back to top