CUPRINS

INTRODUCERE

1. ROLUL SI IMPORTANTA TRANSPORTURILOR

1.1. Particularitatile procesului de productie în transporturi

1.2. Particularitatile transporturilor internationale

1.3. Sistemul transporturilor internationale în Republica Moldova

2. EXPEDITII SI TRANSPORTURI INTERNATIONALE DE MARFURI

2.1. Expeditii internationale

2.2. Organizarea expeditiilor

2.3. Contractul de expeditie

2.4. Transporturi internationale

3. EXPEDITII SI TRANSPORTURI INTERNATIONALE MARITIME

3.1. Baza tehnico-materiala

3.1.1. Flota maritima comerciala

3.1.2. Canale le de navigatie maritima

3.1.3. Porturile maritime

3.1.4. Conventii internationale

3.2. Organizare a navig atie i maritime

3.3. Contractul de transport maritim

3.3.1. Time Charter

3.3.2. Voyage Charter

3.3.3. Charter by demise (Ba reboat charter)

3.4. Continutul contractului de transport maritim

3.5. Conosamentul

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Back to top