PLAN:

 

INTRODUCERE.................................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I. Impactul remitenţelor prin prisma fenomenului migraţiei – aspect generale................................................................................................................ 7

1.1 Fenomenul migraţiei şi fluxurile internaţionale de migraţie în noua eră a globalizării.............................................................................................................................. 7

1.2 Aspecte teoretico-metodologice privind materia reglementării remitenţelor    16

 

CAPITOLUL II. Experienţa internaţională în implicarea remitenţelor aspra creşterii economice............................................................................................................. 20

2.1 Migraţia forţei de muncă în Uniunea Europeană şi volumul remitenţelor în cadrul acestui proces....................................................................................................... 20

2.2 Impactul fenomenului remitenţelor asupra sporirii creşterii economice la nivelul Comunităţii Statelor Independente (CSI).............................................................. 31

 

CAPITOLUL III. Studiul de impact al rolului remitenţelor în creşterea economică din Republica Moldova............................................................................................. 38

3.1 Contextul general al migraţiei populaţiei Republicii Moldova în contextul internaţional.......................................................................................................... 38

3.2 Implicarea remitenţelor în creşterea economică din Republica Moldova la etapa actuală – avantaje şi dezavantaje.......................................................................... 48

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI........................................................................ 66

BIBLIOGRAFIE................................................................................................... 69

ABREVIERI......................................................................................................... 73

Back to top