PLAN:

 

ABREVIERI..................................................................................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

Capitolul I. Tranzacţiile bursiere şi extrabursiere pe piaţa valorilor mobiliare: aspecte general-metodologice................................................................................................................ 8

I.1 Piaţa valorilor mobiliare în economiile modern...................................... 8

I.2 Esenţa şi rolul tranzacţiilor bursiere şi extrabursiere pe piaţa valorilor mobiliare.......................................................................................................................... 16

 

Capitolul II. Aspectele evoluţiei tranzacţiilor bursiere şi extrabursiere pe piaţa valorilor mobiliare din RM........................................................................................................................ 29

II.1 Segmentele pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova................ 29

II.2 Volumul tranzacţiilor bursiere şi extrabursiere pe piaţa valorilor mobiliare din RM în perioada 1997-2017...................................................................................... 38

 

Capitolul III. Importanţa şi specificul tranzacţiilor bursiere şi extrabursiere la nivel internaţional................................................................................................................................ 45

III.1 Analiza comparativă a modalităţilor de tranzacţionare bursieră şi extrabursieră în aspect internaţional........................................................................................... 45

III.2 Analiza comparativă a tranzacţiilor bursiere şi extrabursiere pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova şi statele Uniunii Europene......................... 56

 

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 60

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 62

 

ANEXE............................................................................................................. 67

Back to top