Cuprins:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE.................................................. 3

ABREVIERI...................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I. Problemele de mediu dintr-o perspectivă economică............. 9

1.1 Abordări generale ale problemelor de mediu................................................... 9

1.2 Responsabilitatea faţă de mediu dintr-o perspectivă economic......................... 13

1.3 Principiile şi mecanismele de realizare a politicii de mediu în Republica Moldova       18

 

CAPITOLUL II. Evaluarea problemelor de mediu în context naţional şi mondial şi impactul lor asupra economiei......................................................................... 28

2.1 Retrospectivă asupra problemelor de mediu pe plan mondial........................... 28

2.2 Problemele de mediu specifice Republicii Moldova........................................ 33

2.3 Analiza riscurilor de mediu în Republica Moldova şi impactul lor asupra economiei   42

 

CAPITOLUL III. Direcţii de optimizare a managementului problemelor de mediu în Republica Moldova.......................................................................................... 48

3.1 Formarea fondurilor ecologice acumulate, mijloacele financiare şi implimentarea proiectelor de mediu............................................................................................................ 48

3.2 Alocarea resurselor financiare interne privind protecţia mediului....................... 56

3.3 Folosirea resurselor financiare externe pentru finanţarea protecţiei mediului...... 65

 

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 70

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 72

ANEXE.............................................................................................................. 75

Back to top