PLAN:

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND Impactul salariului minim asupra ratei şomajului

1.1 Noţiuni de bază în abordarea salariului minim

1.2 Şomajul - distorsiune între cererea şi oferta de forţă de muncă

1.3 Influenţa salariului minim asupra perpetuării ratei şomajului

 

CAPITOLUL II. Analiza de impact a salariului minim asupra ratei şomajului în RM în perioada de tranziţie

2.1 Evoluţia fenomenului şomajului din Republica Moldova în perioada 1989-2013

2.2 Analiza indicatorilor evoluţiei salariului minim şi efectele accestuia în perpetuarea fenomenului şomajului

2.3 Succese şi eşecuri în reducerea şomajului în Republica Moldova

 

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. Ameliorarea problemei privind şomajul cu impact negativ asupra VENITURILOR TINERETULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA: situaţie actuală şi politici

3.1 Şomajul în rândul tinerilor din Republica Moldova

3.2 Analiza veniturilor obţinute de tinerii din Republica Moldova

3.3 Migraţia externă – efect direct al ratei şomajului printre tinerii din Republica Moldova

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Back to top