Cuprins:

 

 

ABREVIERI

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA atractivitatea mediului de afaceri

1.1 Definire, conţinut şi conceptualizarea mediului de afaceri

1.2 Elementele componente ale atractivităţii mediului de afaceri a unui stat

1.3 Experienţa internaţională

 

CAPITOLUL II. atractivitATEA mediului de afaceri din Republica MOLDOVA

2.1 Cadrul legislativ şi instituţional al reglementării şi susţinerii activităţii noii afaceri

2.2 Analiza evoluţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova

2.3 Obstacole în dezvoltarea mediului de afaceri autohton

 

CAPITOLUL III. Perspectivele de dezvoltare a mediului de afaceri autohton în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană

3.1 Dezvoltarea relaţiilor economice dintre Republica Moldova şi UE: condiţie de acces a businessului autohton la piaţa comunitară

3.2 Politici de dezvoltare a mediului de afaceri în Republica Moldova în contextul iniţiativelor de aderare la UE

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top