PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

 

CAPITOLUL I. Producţiei de bunuri şi servicii ecologice – aspecte teoretice şi terminologice.................................................................................................... 5

 

1.1 Aspecte general-noţionale privind conceptualizarea termenilor de ’’bun’’ şi ’’serviciu’’.......................................................................................................................... 5

1.2 Amprenta ecologică – factor important în orientarea producţiei bunurilor şi serviciilor la etapa actual........................................................................................................ 9

1.3 Evaluarea economică globală a bunurilor şi serviciilor ecologice...................... 13

 

 

CAPITOLUL II. Fenomenologia producţiei de bunuri şi servicii ecologice în Republica Moldova........................................................................................................... 18

 

2.1 Consumul de bunuri şi servicii şi problema agravării situaţiei ecologice............ 18

2.2 Politicile promovate în Republica Moldova în vederea dezvoltării sectorului de producţie a bunurilor şi serviciilor ecologice.......................................................................... 34

 

 

CAPITOLUL III. Studiu de caz. Ecoturismul – serviciu de conservare şi ameliorare a situaţiei ecologice naţionale............................................................................. 40

 

3.1 Rolul ecologiei în industria ospitalităţii Republicii Moldova............................. 41

3.2 Evidenţierea serviciilor ecoturistice practicate în Republica Moldova şi potenţialul ecoturistic.......................................................................................................... 47

3.3 Strategia ecoturismului în Republica Moldova – instrument pentru dezvoltarea durabilă.......................................................................................................................... 65

 

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 72

 

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 75

Back to top