PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

 

I. PREŢURILE ÎN SECTORUL ENERGETIC: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE......................................................................................... 6

1.1 Preţul – pârghie economică importantă în cadrul economiei de piaţă................ 6

1.2 Noţiunea de sector energetic: delimitări teoretico-conceptuale.......................... 12

1.3 Factorii ce determină nivelul şi evoluţia preţurilor la nivelul ramurii energetice... 20

 

 

II. MECANISMUL DE REGLEMENTARE A PREŢURILOR LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE.................................................................................................... 26

2.1 Sistemul energetic al Uniunii Europene: prezentare introductivă........................ 26

2.2 Aspecte ale problematicii preţurilor la resursele energetice în Uniunea Europeană       31

2.3 Reducerea preţurilor în sectorul energetic european prin optimizarea reducerii consumurilor şi valorificarea alternativelor energetice................................................................. 34

 

 

III. Politica preţurilor în sectorul energetic al Republicii Moldova – actualitate şi tendinţe............................................. 36

3.1 Regimul domeniului sectorului energetic naţional............................................. 36

3.2 Evoluţia preţurilor în sectorul energetic al Republicii Moldova în perioada 1991-2013.......................................................................................................................... 40

3.3 Strategiile de reducere a preţurilor în sectorul energetic naţional la etapa actuală 45

 

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 50

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 52

ANEXE.............................................................................................................. 56

Back to top