Cuprins:

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

I. INSTITUŢIILE ŞI ORGANELE FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE – ASPECTE TEORETICO-INTRODUCTIVE

1.1 Dimensiunea teoretică a conceptelor de ’’organ’’ şi ’’instituţie’’ financiară

1.2 Organele financiare ale UE prin prisma tratatelor comunitare

1.3 Scopurile şi principiile organelor şi instituţiilor financiare ale UE

II. FUNCŢIONAREA ORGANELOR ŞI INSTITUŢIILOR FINANCIARE ALE UE

2.1 Structura şi procedura de activitate

2.2 Competenţele şi actele emise în procesul activităţii

2.3 Lacune şi tendinţe noi în evoluţia activităţii organelor şi instituţiilor financiare ale UE

III. REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂŢII ORGANELOR ŞI INSTITUŢIILOR FINANCIARE ALE UE

3.1 Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova: de la APC la semnarea Acordului de Asociere

3.2 Activitatea organelor şi instituţiilor financiare ale UE pentru Republica Moldova

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Bibliografie 

1.            Gribincea L. Iniţierea activităţii instituţiilor de credit în Uniunea Europeană şi în Republica Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2012, nr.6, p.22

2.            Cârlan M. Dezvoltarea cadrului legal al achiziţiilor publice în Uniunea Europeană. În: Dreptul (România), 2011, nr.5, p.192

3.            Gribincea L. Controlul concentrărilor economice între întreprinderi în Uniunea Europeană. În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr.7, p.27

4.            Ţuţuianu I. Uniunea Europeană model sau impuls American. În: Revista Naţională de Drept, 2012, nr.2, p.39

5.            Ţuţuianu I., Drept comunitar. Iaşi: Pim, 2009

6.            Lazăr C. Procesul decizional în Uniunea Europeană în lumina tratatelor fondatoare modificate prin Tratatul de la Lisabona. În: Dreptul, 2011, nr.2, p.191

7.            Chistruga B., Lobanov N., ş.a. Economie mondială şi integrare europeană. Chişinău: ASEM, 2016

8.            Dodu-Gugea L., Lobanov N. Participarea Republicii Moldova la procesul de cooperare şi integrare economică regională. În: Economie mondială şi integrare europeană: manual. Chişinău: ASEM, 2016, cap. 13, p. 256-270

9.            Ciumac C. Aspecte economice şi sociale ale funcţionării UE. În:Economie mondială şi integrare europeană: manual. Chişinău: ASEM, 2016, cap.11, p. 209-240

10.        Pisaniuc M. Evaluarea stabilităţii sistemului financiar, eficienţii şi structurii lui prin prizma Acordului de Asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova. În: Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene: conf. şt. intern., 29-30 oct. 2015. Chişinău: ASEM, 2016

11.        Acordul de asociere al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Monitorul Oficial nr. 185 – 199 / 18.07.2014

12.        Catan C., Insolvabilitatea în dreptul fiscal, Chişinău 2015

13.        Tratatul privind Uniunea Europeană si Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 2012/C326/01, publicat în Jurnalul Oficial C 326 , 26/10/2012, consolidat, 390 p.

14.        Ţurcan P., Erhan I., Ciobanu O., Rotundu E. Drept vamal. Note de curs. USM. Facultatea de Drept. Chişinău: CEP USM, 2016

15.        Perciun R., Cuhal R., Clichici D. ş.a. Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie. Chişinău: Ed. INCE, 2015

16.        Ulian G., Caprian I., Ganea V. Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova. Chişinău: Ed. INCE, 2013

Back to top