CUPRINS

 

INTRODUCERE............................................................................................. 4

 

CAPITOLUL I Generalităţi referitoare la dubla impunere............................. 9

1.1. Conceptul de dublă impunere....................................................................... 9

1.2. Evoluţia istorică a fenomenului de dublă impunere......................................... 17

1.3. Necesitatea evitării dublei impuneri pentru dezvoltarea relaţiilor dintre state...... 27

 

CAPITOLUL II Analiza acordurilor internaţionale ratificate de Republica Moldova referitor la dubla impunere.............................................................................. 32

2.1. Importanţa convenţiilor de evitare a dublei impuneri....................................... 32

2.2. Impunerea dublă a veniturilor........................................................................ 36

2.3. Impunerea dublă a bunurilor......................................................................... 41

2.4. Prevederi speciale în acordurile de evitare a dublei impuneri........................... 45

2.5. Metodele de evitare a dublei impuneri............................................................ 54

 

ÎNCHEIERE ................................................................................................... 57

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 60

Back to top