PLAN:

 

 

 

 

DECLARAŢIA PE PRORIA RĂSPUNDERE.................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

 

CAPITOLUL I. Sistemul de pensii: aspecte conceptuale şi legal-instituţionale        7

 

1.1 Istoricul evoluţiei şi definirea sistemului de pensii............................................ 7

1.2 Arhitectura sistemului de pensii în Republica Moldova.................................... 10

 

 

CAPITOLUL II. Gestionarea sistemului de pensii în Republica Moldova...... 14

 

2.1 Casa Naţională de Asigurări Sociale............................................................... 14

2.2 Finanţarea sistemului de pensii....................................................................... 17

2.3 Categorii de pensii......................................................................................... 21

2.4 Condiţiile de stabilire a pensiilor de asigurări sociale. Plata pensiilor................. 40

 

 

CAPITOLUL III. Aspecte de drept comparat în domeniul pensiilor................ 43

 

3.1 Normele Uniunii Europene privind sistemul de pensii...................................... 43

3.2 Reglementarea sistemului de pensionare în statele membre ale Uniunii Europene        48

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 52

 

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 57

 

ANEXE.............................................................................................................. 61

Back to top