CUPRINS:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND PROPRIA RĂSPUNDERE..................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

I. SINTEZA TEORETICĂ PRIVIND STRUCTURA DE PIAŢĂ ŞI NECESITATEA ACTIVITĂŢII FIRMELOR........................................................................... 6

1.1 Actualitatea abordărilor conceptuale ale noţiunii de ’’piaţă’’ şi ’’firmă’’ în ştiinţa economică şi managerială contemporană.......................................................... 6

1.2 Sinteza problemelor metodologice cu privire la determinarea structurii de piaţă şi caracteristicilor de bază..................................................................................... 13

1.3 Domeniul implicaţiilor firmei ca actor economic în cadrul pieţei contemporane   19

 

II. PARTICULARITĂŢILE NAŢIONALE ALE STRUCTURII DE PIAŢĂ ÎN CONDIŢIILE REPUBLICII MOLDOVA..................................................... 22

2.1 Premisele formării pieţei contemporane în condiţiile economiei în tranziţie a Republicii Moldova........................................................................................... 22

2.2 Strategii comportamentale ale firmelor autohtone prin prisma conceptuală a structurii de piaţă.............................................................................................. 34

 

III. STUDIU DE CAZ. COMPORTAMENTUL S.A. „Fabrica de brînzeturi din Cahul” PE PIAŢA PRODUSELOR DE LACTATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA..................................................................................................... 40

3.1 Analiza pieţei produselor din lactate în Republica Moldova....................... 40

3.2 Analiza economico-financiară a întreprinderii S.A. „Fabrica de brînzeturi din Cahul”.......................................................................................................................... 49

3.3 Produsul şi resursele umane – elemente de bază în menţinerea întreprinderii pe piaţă.......................................................................................................................... 59

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 71

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 73

Back to top