Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR

 

INTRODUCERE

 

 

I. ASPECTE TEORETICE ALE POLITICII COMERCIALE: ROLUL, FUNCŢIILE, FACTORI DE INFLUENŢĂ

 

1.1 Caracteristica activităţii comerciale în aspect teoretic

1.2 Aspecte ale comerţului internaţional în contextul integrării europene a Republicii Moldova

 

 

II. CARACTERISTICA COMERCIALĂ ŞI ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII „EFES VITANTA BREWERY S.A”

 

2.1 Aspecte generale despre întreprinderea „EFES VITANTA BREWERY S.A”

2.2 Caracteristica activităţii comerciale la întreprinderea ” „EFES VITANTA BREWERY S.A” S.A.

2.3 Analiza activităţii economico-financiare a activităţii întreprinderii „EFES VITANTA BREWERY S.A”

 

 

III. DESCRIEREA ASPECTELOR DE EXPORT ÎN CADRUL „EFES VITANTA BREWERY S.A” ŞI PERSPECTIVA DE PERFECŢIONARE ÎN CADRUL POLITICII VAMALE A REPUBLICII MOLDOVA

 

3.1 Caracteristica şi etapele procesului de export în cadrul întreprinderii

3.2 Elemente ale politicii vamale de facilitare a exportului Republicii Moldova în contextul semnării Acordului de Liber Schimb

3.3 Aspecte noi de optimizare în procesul de export a întreprinderii „EFES VITANTA BREWERY S.A’’

 

 

CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

Back to top