Cuprins:

 

 

ABSTRACT (în limba română)

ADNNOTATION (în limba engleză)

LISTA ABREVIERILOR

LISTA ABREVIERILOR

LISTA TABELELOR

INTRODUCERE

I. LIBERALIZAREA COMERŢULUI LA NIVEL MONDIAL – ASPECTE GENERAL-METODOLOGICE

1.1 Premizele internaţionale ale apariţiei Acordului General pentru Tarife şi Comerţ: obiectivele, structura şi principiile G.A.T.T

1.2 Obiectivele, funcţiile şi structura instituţională a OMC la etapa actuală

1.3 Activităţile OMC în liberalizarea comerţului la nivel mondial - măsuri necesare pentru promovarea comerţului exterior al ţărilor în curs de dezvoltare în cadrul OMC

II. PROIECT – IMPACTUL ÎNCADRĂRII ŢĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE ÎN SISTEMUL COMERŢULUI MONDIAL LIBERALIZAT

2.1 Impactul liberalizării comerţului asupta Vietnamului – procesul şi efectele aderării ţării la OMC

2.2 Aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului /Avantaje şi dezavantaje

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

GRAFICUL CALENDARISTIC

FIŞA DE EVALUARE

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

Back to top