Cuprins:

 

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII.................................................. 3

LISTA ABREVIERILOR.......................................................................................................... 4

INTRODUCERE......................................................................................................................... 5

I. Generalităţi privind concurenţa neloială în comerţul internaţional........................... 7

1.1 Noţiunea de comerţ internaţional şi principiul concurenţei........................................... 7

1.2 Concurenţa liberă şi concurenţa neloială prin prisma abordărilor juridico-economice actuale......................................................................................................................................................... 9

1.3 Reprimarea concurenţei neloiale pe plan internaţional................................................... 19

II. Instituirea practicvilor de combatere a concurenţei neloiale la nivel internaţional         23

2.1 Tentative de formare a cadrului internaţional al politicii din domeniul concurenţei. 23

2.2 Actele de concurenţă neloială în comerţul internaţional................................................ 25

2.3 Mecanismul juridic de combatere a concurenţei neloiale............................................... 28

III. Problema combaterii concurenţei neloiale în comerţul internaţional..................... 35

3.1 Analiza repertoriului practic privind soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale sub egida Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional a CCI iscate din concurenţa neloială.............. 35

3.2 Reprimarea concurenţei neloiale în practica Republicii Moldova................................ 40

3.3 Speţă tematică........................................................................................................................ 47

ÎNCHEIERE................................................................................................................................. 52

BIBLIOGRAFIE......................................................................................................................... 57

Back to top