Cuprins:

 

 

 

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 3

ADNOTARE.................................................................................................... 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 6

CAPITOLUL I. CONCEPTUL PRIVIND OPERAŢIUNEA DE ACHIZIŢIE A COMPANIILOR............................................................................................. 9

1.1 Noţiuni de bază privind achiziţiile companiilor: conţinut şi etape............... 9

1.2 Tipologia achiziţiilor................................................................................... 13

1.3 Performanţa achiziţiilor şi factorii care o influenţează................................. 21

CAPITOLUL II. MECANISMUL ACHIZIŢIILOR COPANIILOR LA NIVEL INTERNAŢIONAL......................................................................................... 25

2.1 Prevederi internaţionale privind achiziţiile companiilor. Forme admisibile. 25

2.2 Raidurile corporative ca mecanism infracţional al preluărilor de firme....... 31

2.3 Studiu privind practica raidurilor corporative la nivel internaţional........... 36

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR COMPANIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA. PRELUĂRILE ’’OSTILE’’.............................. 43

3.1 Regimul juridic al achiziţiilor companiilor la nivel naţional......................... 43

3.2 Atacurile de tip raider comise în Republica Moldova................................. 46

3.3 Instrumentele utilizate la comiterea atacurilor de tip raider şi metode de prevenire.......................................................................................................................... 60

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 67

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 69

ANEXE............................................................................................................. 74

Back to top