Cuprins:

 

 

 

LISTA ABREVIERILOR...................................................................................................................... 3

INTRODUCERE.................................................................................................................................. 4

I. Piaţa valorilor mobiliare: aspecte teoretico-metodologice............................................................ 7

1.1 Noţiunea şi rolul pieţei valorilor mobiliare la etapa contemporană....................................................... 7

1.2 Trăsăturile caracteristice ale pieţei valorilor mobiliare......................................................................... 12

1.3 Segmentarea pieţei valorilor mobiliare............................................................................................... 15

II. Analiza indicatorilor de baza ai pietei valorilor mobiliare din RM.............................................. 29

2.1 Indicatorii principali ai pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova............................................... 29

2.2 Participanţi pe piaţa valorilor mobiliare.............................................................................................. 33

III. Reorganizarea privind funcţionarea pieţei de capital.................................................................. 40

3.1 Etapele reorganizării pieţii de capital din Republica Moldova............................................................. 40

3.2 Optimizarea legislaţiei naţionale privind funcţionarea pieţei valorilor mobiliare..................................... 51

ÎNCHEIERE......................................................................................................................................... 55

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................................... 57

ANEXE................................................................................................................................................ 61

Back to top