PLAN:

 

ABREVIERI..................................................................................................... 3

CUVINTE CHEIE............................................................................................ 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

 

Capitolul I. Definitivarea statutului Basarabiei ca parte componentă a URSS       9

I.1 Formarea şi statutul juridic al RSSM la sfîrşitul anului 1940................ 9

I.2 Politica agrară şi rechiziţiile produselor agro-alimentare în RSSM şi repercusiunile acesteia asupra dezlănţuirii foametei din 1946-1947......................................... 25

 

Capitolul II. Planul pregătirii şi realizării fenomenului ’’foametea’’ din 1946-1947 în RSSM............................................................................................................... 33

II.1 Latura juridică cu privire la legitimitatea acţiunilor de colectare forţată a produselor agricole la stat................................................................................................... 33

II.2 Metode de impunere a gospodăriilor ţărăneşti individuale şi colective a foametei organizate de către bolşevici în RSSM.............................................................. 39

II.3 Volumul cotelor impuse de stat ţăranilor în perioada anilor 1946-1947         42

 

Capitolul III. Situaţia RSSM după dezlănţuirea foametei din 1946-1947: bilanţ şi consecinţe......................................................................................................... 47

III.1 Impactul social al fenomenului ’’foametea’’ în RSSM din 1946-1947 47

III.2 Deschiderea cantinelor în timpul foametei din anii 1946-1947 în RSS Moldovenească................................................................................................. 57

III.3 Lichidarea consecinţelor foametei din 1946-1947................................ 63

 

CONCLUZII..................................................................................................... 72

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 75

ANEXE............................................................................................................. 79

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII............................... 81

Back to top