PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Conferinţa de la Teheran din 1943 şi importanţa ei pentru aprofundarea relaţiilor dintre URSS şi SUA................................................... 8

1.1 Premisele desfăşurării Conferinţei de la Teheran.............................................. 9

1.2 Interacţiunea dintre delegaţiile americană şi sovietică în contextul dezbaterii problemelor internaţionale majore........................................................................................... 13

1.3 Analiza rezultatelor şi conseciţelor Conferinţei de la Teheran........................... 28

 

CAPITOLUL II. Impactul Conferinţei de la Dumbarton Oaks asupra dezvoltării relaţiilor dintre URSS şi SUA (august-septembrie 1944)................................ 30

2.1 Problema organizării păcii şi securităţii postbelice în contextul Conferinţei de la Dumbarton Oaks................................................................................................ 30

2.2 Rolul conferinţei de la Dumbarton Oaks în evoluţia relaţiilor sovieto-americane 38

 

CAPITOLUL III. Cooperarea dintre SUA şi URSS în contextul lucrărilor Conferinţei de la Ialta (4-11 februarie 1945)...................................................................... 45

3.1 Reprezentarea diplomatică şi problemele de bază ale relaţiilor sovieto-americane în cadrul negocierilor de la Ialta......................................................................................... 45

3.2 Colaborarea interaliată dintre SUA şi URSS în contextul lucrărilor Conferinţei de la Ialta.......................................................................................................................... 47

3.3 Semnificaţia Conferinţei pentru ambele state aliate şi legăturile sovieto-americane în perioada finală a războiului.................................................................................. 52

 

CONCLUZII...................................................................................................... 53

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 56

ANEXE.............................................................................................................. 58

Back to top